פגישת מדריכות לתרגילי מוח

ב- 31.1.16 קיימנו מפגש מדריכות של תרגילי מוח.  במפגש חידשנו קשר בנינו ושמענו כל אחת מה מעשיה.

שרה שיש המיועדת להיות חברת פקולטה ולהחליף את ג'נט, עדכנה אותנו במתרחש במרכז בארה"ב,

שרה שיתפה אותנו בתוכן קורס שעשתה, באמצעות האינטרנט, עם שרון פלסקה בנושא "פתרון קונפליקטים".

ואף הדגימה לנו את תהליך האיזון. כמו כן, שרה סיפרה והדגימה מה היא מתכוונת להעביר בכנס הבין לאומי בארה"ב.

מתי פרימק הפעילה אותנו בת"מ באמצעות מצגת דינמית, והרצתה והדגימה מה קורה "בשיחות קשות" (מתוך הספר בשם זה) ואיך זה מתחבר לשלושת המימדים כמקור לפיתרון.

היה יום מעניין! נעים שוב להרגיש את היחד.

 

 

Brain Gym is a registered trademark of the Educational Kinesiology Foundation / Brain Gym International