ניוזלטר קינסיולוגיה התפתחותית וחינוכית, מרץ 2015

שלום רב,
בפתחו של חג פסח, חג האביב וחג החירות אנו שמחות להוציא את הניוזלטר השני
במתכונתו החדשה לקהילת תלמידי הקינסיולוגיה על כל ענפיה )בהווה ובעבר(,
קינסיולוגים התפתחותיים וחינוכיים, ו גם לקהל הרחב. אתם מוזמנים להעבירו הלאה לכל -
מי שמידע נפלא זה עשוי לעניינו ולהביא לו תועלת.

לקריאה לחץ כאן

Brain Gym is a registered trademark of the Educational Kinesiology Foundation / Brain Gym International