הליכת שמונה ברדיו החיים הטובים

מתי ניר פרימק מראיינת את סמדר גפני ברדיו החיים הטובים

לשמיעה: http://www.tvlife.tv/?categoryId=103070&itemId=259357

Brain Gym is a registered trademark of the Educational Kinesiology Foundation / Brain Gym International