ניוזלטר יולי 2014

מאמר החודש:
מפתחות להתבוננות מיטבית
מאת: אמה ספאלה
תרגום: שרה שיש

עריכה: שרה דהן
מה ההבדל בין שימת לב לקצב המהיר של שיר מוכר ברדיו לבין שימת לב לקצב המהיר של הלב
שלך כשאתה רואה את אהובך/אהובתך?  בין ההבחנה בריח הלחם הטרי, לבין ההבחנה בקוצר
נשימה או בנשימה מהירה אחרי ריצה? שניהם דורשים שימת לב. יחד עם זאת, כיוון שימת הלב
הוא שונה.

לקריאה לחץ כאן

Brain Gym is a registered trademark of the Educational Kinesiology Foundation / Brain Gym International